Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for organisasjonens daglige ledelse. Disse ble valgt på sist landsmøte:

Medledere:
Marie Sørhaug
E- post: marie@soerhaug.no / Telefon: 93667426

Erling Folkvord
E- post:erfolk@online.no / Telefon: 41510303

Sekretær: Arnljot Ask

Styremedlem: Seher Aydar

Styremedlem: Bente Knagenhjelm

Styremedlem: Stina Bergsten

Reklamer